Helsingin Brita

Pirkkola

As. Oy Helsingin Brita on osa Pirkkolan uutta asemakaava-aluetta. Rakennus täydentää Pirkkolan pientaloaluetta kaupunkimaisemmaksi uuden Raide-Jokeri pikaraitiotien varrella. Tontti kuuluu Pirkkolan omakotialueen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, joten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen sovittamisessa ympäristöönsä. Ympäröivän kaupunkirakenteen julkisivumateriaalit ja -värit, väritysperiaatteet, massoitteluideat, detaljit ja rakennusajankohtaan liittyvä selkeys ovat toimineet suunnittelun inspiraationa.

Rakennuksen 2-5-kerroksinen massa on asemakaavan mukaisesti porrastettu Pirkkolantien 1,5-kerroksisista pientaloista hiljalleen kohti raitiotien vastakkaiselle puolelle nousevia muita 4- ja 5-kerroksisia uudisrakennuksia, jotka muodostavat uuden rakennetun alueen Pirkkolan yhtenäisen pientaloalueen läheisyyteen. Rakennuksen julkisivut ovat peittomaalattua puuverhousta. Julkisivuissa on käytetty tyyppipiirustusten mitoituksen mukaista pystysuuntaista peiterimoitusta, joka on edelleen alueen julkisivuissa vallitseva. Julkisivuissa on käytetty neljää pääväriä, jotka periytyvät alueella käytetyistä väreistä.

Sijainti: Pirkkola, Helsinki
Tilaaja: T2H Rakennus Oy
Laajuus: 2 310 m² (38 asuntoa)
Valmistumisvuosi: 2023