ATT

Myllypuro

Haso Pippurimylly, Haso Vanha Mylly ja Heka Yläkiventie 14 sekä kaksi uutta pysäköintilaitosta ovat osa Myllypuron Yläkiventien täydennysrakentamisen aluetta. Alueen vanhan rakennuskannan vallitseva typologia on 1960-luvulla rakennetut vaaleat, 4-9 kerroksiset lamellitalot. Vuonna 2015 tehty täydentävä asemakaava ohjaa uusia rakennuksia ilmeeltään yhtenäisiksi olemassa olevan rakennuskannan kanssa.

Täydennysrakentamisen lähtökohtana rakennusten massoittelussa ja arkkitehtuurissa on alueen kulttuuriympäristön identiteetti ja sen ominaispiirteiden tunnistaminen ja vaaliminen. Rakennusten julkisivut ovat paikalla muuratun tiilen päälle rapattuja. Valkoisen rappauksen rinnalla on soveltuvin osin vaalea tiili jätetty näkyviin, jotta muuten hyvin vaaleisiin rakennuksiin saadaan hienovaraista pintastruktuurin vaihtelua – kuitenkin niin, että asemakaavan vaade julkisivujen pääasiallisesta rappauksesta toteutuu. Parvekkeiden taustaseinät ovat maalattua betonia ja yleisilmeeltään myös hyvin vaaleita. Muutamissa kohdin taustaseiniin on tuotu maasävyjä aksentiksi sekä merkkaamaan sisäänkäyntejä.

Sijainti: Myllypuro, Helsinki
Tilaaja: Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT),
Laajuus: 13 730 m² (109 asuntoa)
Valmistumisvuosi: vaiheittain 2021-2023
Valokuvat: Mika Huisman