Tampereen puukerrostalot

Vuores

TA-Asumisoikeus Oy Aihkinkatu 6 ja A-Kruunu Tampereen Honkakuusenkatu ovat osa Vuoreksen Isokuusen keskustan aloituskortteleiden ja länsiosan uutta asemakaava-aluetta. Suunnittelualue koostuu kahdesta Isokuusen keskustan puukerrostalokorttelista Havulaaksonpuiston ja Sydänpuunaukion välissä.

Kuudesta puurakenteisesta asuinkerrostalosta muodostuvan kokonaisuuden arkkitehtoninen lähtökohta on rakentaa umpikorttelimaista julkisivua katujen suuntaan. Korttelirakenne ja asunnot avautuvat puiston ja sisäpihojen suuntaan. Asuinrakennukset ovat keskenään puurungoltaan pääpiirteittäin samankaltaisia pientä tilaajakohtaista asuntojakaumavariointia lukuunottamatta. Kerrosluvut vaihtelevat kuudesta neljään.

Asuinrakennusten päävärit ovat tonttikohtaisesti samat ja niitä on varioitu talokohtaisesti. Reliefimäinen pystypanelointi elävöittää maantasokerroksen tonttia rajaavaa yhtenäistä podestia. Kattomuoto koostuu vaaka- ja pystysuuntaan kohtaavista harjoista ja ne on asemoitu siten, että kortteleiden ulkonurkkiin muodostuu korkeimmat otsapinnat vahvistamaan korttelirakennetta.

Molempiin kortteleihin sijoittuu Samuli Alosen taideteokset. Teoskokonaisuus ”Ikimetsä” rakentuu kahdesta ”Ikikuusesta” ja kolmesta tarkoin valikoidusta luonnonkivestä. Kuuset on valmistettu 3 mm vahvasta corten-teräksestä ja ne sijoittuvat Honkakuusenkadun ja Jälsikujan risteykseen. Isokuusen teema jatkuu myös toisessa korttelissa Nilakujan ja Mantokujan risteyksessä. Rakennuksen seinällä on kolmesta taustavalaistusta kuusen kävystä sommiteltu seinäreliefi ”Jatkumo”. Materiaalina on tässäkin luonnollinen corten-teräs.

Sijainti: Vuores, Tampere
Tilaaja: TA-Asumisoikeus Oy / A-Kruunu Oy
Laajuus: 16 660 m² (195 asuntoa)
Valmistumisvuosi: vaiheittain 2021 – 2022
Valokuvat: Kuvatoimisto Kuvio Oy